Energy Saving ประหยัดพลังงาน

Energy Saving

ประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน (Energy Saving)

McEnergy เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ระบบปรับอากาศในอาคาร (Air Conditioner) ระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร เรายังมีบริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน  อาคารประหยัดพลังงาน และ บริการบำรุงรักษา การทดสอบการใช้งานของระบบ และการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

   

การจัดการพลังงานด้วยAi หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแบบองค์รวมและไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน

ลงทุนให้ฟรี ใช้วิธีแชร์ผลประหยัดร่วมกัน ทำสัญญาระยะยาว 5 - 10 ปี ระบบที่ใช้ในการจัดการพลังงานเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Ai ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ ทำให้ chiller plant สามารถประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ลงได้มากเช่นกัน ซึ่งมีตัวอย่างในประเทศสิงคโปร์มีโครงการที่สามารถประหยัดค่าพลังงานได้สูงถึง 27% คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ต่อปี 500,000 USD.ต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 16,000,000 บาทต่อปี และในประเทศไทยมีที่ฟิวเจอร์พาร์ค ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 19,000,000 บาท/ปี และโรงงาน UTAC ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 10,000,000 บาท/ปี เป็นต้น เพิ่มเติม : สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณอยู่แล้ว ท่านสามารถซื้อระบบทั้งหมดได้ (หรือผ่อนชำระได้) โดยเราจะการันตีผลการประหยัดให้ท่าน

Inteligent adiabatic eveporative pre cooling system Smart cooling

Inteligent adiabatic eveporative pre cooling system Smart cooling provide chiller energy saving, and higher chiller efficiency. Smart cooling can by used for all types air cooled water chillers and dry condensers. Our product Adiabatic, evaporative pre cooling system, reduce Chiller energy consumption up to 37% and increase cooling capacity efficiency COP up to 41% and protect condensers. Smart cooling Adiabatic eveporative pre cooling system provide incoming air pre cooling, reduce incoming air temperature in cooling device condensers and provide better heat exchange in condenser heatexchanger. This inteligent energy saving solution is one of effective energy saving type in the merket. Smart cooling is world leader in adiabatic , evaporative pre cooling systems and solutins for chiller condensers pre cooling. Smart cooling produce very inteligent adiabatic evaporative pre cooling system, chiller upgrade components. Smart cooling CONDENSER PROTECTIVE MEMBRANS protect chillers, protect condensers. product ishued Hybrid cooling technology, in our product we combine tradicional cooling with adiabatic evaporative cooling system.

 

การจัดการพลังงานด้วยAi หรือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแบบองค์รวมและไม่มีความเสี่ยงในการลงทุน

ลงทุนให้ฟรี  ใช้วิธีแชร์ผลประหยัดร่วมกัน ทำสัญญาระยะยาว 5 - 10 ปี ระบบที่ใช้ในการจัดการพลังงานเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Ai ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ ทำให้ chiller plant ประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก CO2 ลงได้มากเช่นกัน

ซึ่งมีตัวอย่างในประเทศสิงคโปร์มีโครงการที่สามารถประหยัดค่าพลังงานได้สูงถึง 27% คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ต่อปี 500,000 USD.ต่อปี หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 16,000,000 บาทต่อปี.

และในประเทศไทยมีที่ฟิวเจอร์พาร์ค ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 19,000,000 บาท/ปี และโรงงาน UTAC ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 10,000,000 บาท/ปี เป็นต้น.

เพิ่มเติม : สำหรับลูกค้าที่มีงบประมาณอยู่แล้ว ท่านสามารถซื้อระบบทั้งหมดได้ (หรือผ่อนชำระได้) โดยเราจะการันตีผลการประหยัดให้ท่าน

 

ใช้Cloud , AI ในการให้บริการ

การทํางานของระบบ :  

1) ส๋งข้อมูลของโครงการผ่าน ่ Internet สู่ Cloud ของ BBP เพือเก็บข้อมูลและมีการวิเคราะห์การทํางานต่างๆ เพือประสิทธิผลสูงสุด 

2) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล AI จะทํางานร่วมกับวิธีการจัดการทีเป็นสิทธิบัตรของ BBP ที Cloud

3) ทีมเฝ้าระวังการทํางาน และให้คําแนะนําต่างๆกับลูกค้าผ่านทาง Cloud

4) ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทังหมดตลอดเวลา แบบไม่จํากัดผู้ใชงาน 

 

 

 

BallTechnic

Automatic condenser tube cleaning system หรือ เครื่องล้างคอนเดนเซอร์อัตโนมัติ (เครื่องกำจัดตะกรัน) คืออุปกรณ์ที่จะช่วยล้างทำความสะอาดไส้ท่อคอนเดนเซอร์ให้สะอาดเหมือนใหม่อยู่ตลอดเวลา

โดยปราศจากสารแคมีใดๆ ทำให้สามารถลดค่าไฟได้เป็นจำนวนมาก

ระบบ "บอลเทคนิค" นับเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่ให้ผลลัพธ์ที่โดดเด่นและชัดเจน คุ้มค่าแก่การลงทุน เป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงานที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีข้อดีดังนี้

  • ได้รับการสนับสนุนและขึ้นทะเบียนเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานกับทาง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
  • สามารถลดค่าไฟที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นค่าไฟส่วนใหญ่ขององค์กรได้มากกว่า 10 %
  • คุ้มค่าแก่การลงทุนโดยมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 2 ปี
  • ยืดอายุการใช้งานเครื่องทำความเย็น
  • ลดภาระ ลดงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานทั้งคนและสัตว์
  • ใช้พลังงานในการขับเครื่องระบบต่ำที่สุด (ไม่เกินวันละ 2 บาท)
  • ค่าบำรุงรักษาต่ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ Catalog.