McEnergy ผู้นำให้บริการ Turnkey ระบบปรับอากาศในอาคารประหยัดพลังงานในโรงงาน

ออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ cooling tower
ระบบชิลเลอร์ chiller ในอาคาร สำนักงาน และโรงงานอุสาหกรรม

ระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงที่พักอาศัยขนาดใหญ่ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการออกแบบและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการใช้งานและความคุ้มค่าตามงบประมาณของลูกค้า

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ที่มีบริการด้านระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์และครบวงจร ทั้งระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ cooling tower ระบบชิลเลอร์ chiller ด้วยการคัดสรรชิ้นส่วนและอุปกรณ์คุณภาพดีจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มาปรับใช้ให้เกิดเหมาะสมกับอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือสถานที่ต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า รูปแบบการใช้งาน ตลอดจนถึงปัจจัยแวดล้อมในการใช้งานเพื่อการสร้างสรรค์ระบบปรับอากาศที่มีความเหมาะสม สามารถช่วยประหยัดพลังงานในโรงงาน อาคาร สำนักงาน และคุ้มค่าแก่การลงทุนของลูกค้าอย่างสูงสุด พร้อมการบริการอย่างมืออาชีพด้วยทีมวิศวกรตลอดจนช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเยี่ยม จนมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบปรับอากาศอย่างแท้จริง สามารถสร้างสรรค์ออกแบบระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่านได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยหัวใจแห่งการบริการ

มาตรฐาน

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบปรับอากาศในอาคาร เป็นอย่างดี McEnergy จึงใส่ใจและทุ่มเทพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร ตลอดจนการบริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานและความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

 

Milestones

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ได้ถือกำเนิดขึ้นโดย คุณเก่งณรงค์ โรจน์รณรงค์ และคุณสุรชัย  โตรักษา ผู้ซึ่งศึกษาและคร่ำหวอดอยู่ในวงการระบบปรับอากาศในอาคารมาอย่างยาวนาน โดยในปีพุทธศักราช 2554 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ระบบปรับอากาศในอาคารสำนักงานต่างๆ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก เราจึงได้รับโอกาสในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูระบบปรับอากาศให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้ง และจากผลงานเหล่านี้จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจพร้อมรับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบปรับอากาศของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา

 

 

Moving Forward

McEnergy เราเป้าหมายที่ต้องจะขยายฐานการบริการระบบปรับอากาศ ระบบประหยัดพลังงาน และระบบบำบัดน้ำเสียให้คลอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน พร้อมสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อให้เรามีศักยภาพและความพร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

Management Team

 

Project Team

Service Team

Turn Key Solution

นอกจากบริการออกแบบ ติดตั้ง และจำหน่าย ระบบปรับอากาศในอาคาร สำนักงาน โรงงาน ด้วยระบบคลูลิ่งทาวเวอร์ cooling tower ระบบชิลเลอร์ chiller แล้วเรายังมีบริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน
และ บริการบำรุงรักษา การทดสอบการใช้งานของระบบ และการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

 

  

Service Solution

McEnergy provides design and installation of air conditioning systems, air conditioning systems in buildings, cooling tower systems, chiller systems. Inside buildings, offices, factories that can help save energy in the factory. And we also have a team of expert technicians in the field of care. Repair, consulting, including comprehensive data analysis for customers. With leading customers, both public and private, our quality and service are guaranteed.

Service Solution