Business Performance

เพราะระบบปรับอากาศภายในอาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงที่พักอาศัยขนาดใหญ่  ถือเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการออกแบบและดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งด้านการใช้งานและความคุ้มค่าตามงบประมาณของลูกค้า

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ผู้ให้บริการออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบคลูลิ่งทาวเวอร์ ที่มีบริการด้านระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์และครบวงจร ด้วยการคัดสรรชิ้นส่วนและอุปกรณ์คุณภาพดีจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มาปรับใช้ให้เกิดเหมาะสมกับอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือสถานที่ต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า รูปแบบการใช้งาน  ตลอดจนถึงปัจจัยแวดล้อมในการใช้งานเพื่อการสร้างสรรค์ระบบปรับอากาศที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่าแก่การลงทุนของลูกค้าอย่างสูงสุด  พร้อมการบริการอย่างมืออาชีพด้วยทีมวิศวกรตลอดจนช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเยี่ยม จนมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบปรับอากาศอย่างแท้จริง สามารถสร้างสรรค์ออกแบบระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้าทุกท่านได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยหัวใจแห่งการบริการ

มาตรฐาน

เพราะเราตระหนักถึงความสำคัญของระบบปรับอากาศเป็นอย่างดี McEnergy จึงใส่ใจและทุ่มเทพัฒนาบุคลากร เครื่องจักร
ตลอดจนการบริการให้มีความพร้อมในการบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานและความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

Milestones

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยคุณ ผู้ซึ่งศึกษาและคร่ำหวอดอยู่ในวงการระบบปรับอากาศมาอย่างยาวนาน
โดยในปีพุทธศักราช 2554 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้ระบบปรับอากาศของอาคารสำนักงานต่างๆ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก  เราจึงได้รับโอกาสในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูระบบปรับอากาศให้กลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้ง
และจากผลงานเหล่านี้จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจพร้อมรับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลระบบปรับอากาศของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเรื่อยมา

Moving Forward

McEnergy เราเป้าหมายที่ต้องจะขยายฐานการบริการให้คลอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพของทีมงาน พร้อมสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อให้เรามีศักยภาพและความพร้อมรองรับทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

Professional Team 

 

Turn Key Solution

เพราะการบริการที่มีความสมบูรณ์และเป็นเลิศ ต้องต้องอาศัยทั้งบุคลากรและเทคโนโลยี McEnergy จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตลอดจนเครื่องจักรและการบริการของเราให้มีความครบครันมากที่สุดในรูปแบบ Turn Key Solution

Service Solution