Hybrid Chiller

Hybrid Chiller

ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องทำน้ำเย็น แบบ Hybrid Chiller

McEnergy เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องทำน้ำเย็น แบบผสมผสานของอากาศ และ น้ำ Hybrid Chiller คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ระบบปรับอากาศในอาคาร (Air Conditioner) และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร เรายังมีบริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน และ บริการบำรุงรักษา การทดสอบการใช้งานของระบบ และการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

   

ETCO Evaporative cooled hybrid chiller are desired for their ability to handle large loads at very high efficiency and low cost. They are typically used in larger commercial, industrial, and process applications and serve as the heart of central plant systems.

Using plate tube technology Patented in USA (2007), Japan (2007), Hong Kong and China, it combines condenser and cooling tower into an all-in-one packaged hybrid chiller. It will be an excellent retrofit for existing conventional air-cooled chiller system, while achieving a higher energy efficiency, better reliability and lower maintenance cost.

 

ทำไมต้องใช้ Hybrid Chiller / Why Hybrid Chiller?

  • Energy-efficient, consumes 10 – 30% less energy, / ประหยัดไฟมากกว่า 10 - 30% เป็นอย่างต่ำ.
  • 45~50% less water consumption. / ประหยัดน้ำมากกว่า 45 - 50%. 
  • Is Easier and Cheaper to install / ติดตั้งง่ายสะดวกกว่า และค่าติดตั้งก็ยังถูกกว่า.
  • Low Operating Cost / ต้นทุนค่าดำเนินการต่ำกว่า.
  • Saves Space, Plant Room not Required / ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า ไม่ต้องมีห้องเครื่อง.
  • 100% Factory run test / ผ่านการเดินเครื่องทดสอบจากโรงงาน 100%.
  • Is easier to maintain. / บำรุงรักษาก็ง่ายกว่า.
 

Capacity Range : 25 TR – 225 TR. 

***ดาวน์โหลดไฟล์ Ctalog. ให้เลื่อนไปที่ด้านล่าง... *** 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Chiller ชิลเลอร์

 

“ETCO” Evaporative Hybrid Chiller 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Evaporative Hybrid Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้หลักการระบายความร้อน แบบผสมผสานของอากาศและน้ำ (Direct Evaporative) ให้กับสารทำความเย็นในระบบโดยตรงซึ่ง The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers หรือ ASHRAE ระบุว่าเป็นวิธีการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Handbook Chapter 35) เมื่อเทียบกับการระบายความร้อนประเภทอื่น จึงส่งผลให้เครื่องทำน้ำเย็นชนิดนี้ประหยัดพลังงานขึ้น 30%-50% เมื่อเทียบกับเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) และกว่า 10% เมื่อเทียบกับเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller) ขนาดเล็กถึงกลาง อีกทั้งการติดตั้งและบำรุงรักษายังสะดวกเช่นเดียวกับการใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือสามารถติดตั้งทดแทนเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศของเดิมได้ทันที

Option : สามารถเลือกสั่งรุ่นที่ติดตั้ง Heat Recovery Mode เพื่อผลิตน้ำร้อนฟรีได้

 

 

  • ด้วยนวัตกรรมของ Heat Exchanger ที่ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบมา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ Heat Exchanger ชนิดเดิม ที่มักจะพบปัญหาในเรื่องการบำรุงรักษา การทำความสะอาดและความทนทาน “ETCO” จึงได้จดสิทธิบัตรนวัตกรรมการออกแบบและผลิตภัณฑ์แบบ Plate-Tube Evaporative Heat Exchanger นี้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลก และได้ใช้ในเครื่องทำน้ำเย็นของ “ETCO” ทุกรุ่น โดยมีขนาดการทำความเย็นให้เลือกใช้ตั้งแต่ประมาณ 25-225 ตัน

หลักการทำงาน

“ETCO” Hybrid Chiller จะมีวงจรสารทำความเย็นที่คล้ายกับระบบเครื่องทำน้ำเย็นทั่วไป โดยมีอุปกรณ์หลักคือ

1) คอมเพรสเซอร์ (อุปกรณ์อัดไอ) 

2) เครื่องควบแน่นที่จดสิทธิบัตรนวัตกรรม (Patented Plate-Tube Evaporative Condenser)  

3) อุปกรณ์ลดความดัน 

4) เครื่องระเหย (Cooler) 

         โดยเครื่องทำน้ำเย็นจะมีหน้าที่ผลิตน้ำเย็นและอาศัยเครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) สูบน้ำไปยังเครื่องส่งลมเย็น (AHU) หรือ เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) เพื่อดึงความร้อนออกจากพื้นที่ปรับอากาศต่างๆ หรือแม้กระทั่งเพื่อใช้น้ำเย็นไปหล่อเย็นเครื่องจักร โดยเมื่อน้ำเย็นได้รับความร้อนจากภาระความร้อนแล้ว จะทำให้สารทำความเย็นในเครื่องระเหย (Cooler) เปลี่ยนสถานะเป็นไอ และถูกคอมเพรสเซอร์อัดให้เป็นไอที่ความดันและอุณหภูมิสูง เพื่อส่งไปควบแน่นที่เครื่องควบแน่น (Patented Plate-Tube Evaporative Condenser) ซึ่งจะเป็นการดึงความร้อนออกจากสารทำความเย็นด้วยการใช้การปลี่ยนสถานะหรือการระเหยของน้ำหล่อเย็น (Latent Heat) เป็นหลักโดยมีอากาศเข้ามาร่วมในกระบวนการระบายความร้อน 

 

น้ำหล่อเย็นจะถูกทำให้เป็นหยด ไหลลงมาระหว่าง Plate-Tube Heat Exchanger ในขณะเดียวกันจะมีพัดลมรอบต่ำด้านบนของเครื่องทำหน้าที่ดึงอากาศให้ไหลสวนทางกับการไหลของน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นที่สัมผัสกับสารทำความเย็น(ผ่าน Plate-Tube Heat Exchanger) จะระเหยและบางส่วนจะตกลงภายในถาดน้ำด้านล่างโดยมีเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน (Circulating Pump) ขนาดเล็กสูบน้ำกลับไปใช้อีก น้ำส่วนที่ระเหยจะมีการเติมน้ำหล่อเย็น (น้ำประปา) เข้ามาทดแทนส่วนที่ระเหย 

จึงทำให้ระบบนี้ใช้น้ำหล่อเย็นหมุนเวียนปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และไม่ต้องมีหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) หรือระบบเคมีบำบัดที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำอีกด้วย เมื่อสารทำความเย็นที่ร้อนถูกดึงความร้อนออกก็จะเปลี่ยนสถานะจากไอ เป็นของเหลว และไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดัน เพื่อกลับเข้าไปในเครื่องระเหย (Cooler) เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันไป

 

 

ระบบปรับอากาศ Hybrid Chiller เป็นครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้หลักการระบายความร้อน แบบผสมผสานของอากาศและน้ำ (Direct Evaporative) ให้กับสารทำความเย็นในระบบโดยตรง โดยมากจะมีการผสมผสานการทำงานหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปริมาณความเย็นและการทำงานที่ต้องการ

ดาวน์โหลดไฟ Catalog.