VRV / VRF

VRV / VRF

ระบบปรับอากาศ แบบ VRV VRF

McEnergy เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบปรับอากาศ แบบ VRV VRF คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ระบบปรับอากาศในอาคาร (Air Conditioner) และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร เรายังมีบริการออกแบบระบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารและโรงงาน และ บริการบำรุงรักษา การทดสอบการใช้งานของระบบ และการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

 

   

ระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) คือระบบปรับอากาศในอาคาร ที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง เป็นระบบเครื่องปรับอากาศในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะในลักษณะการติดตั้งที่จำกัดด้วยพื้นทีติดตั้ง

 

ระบบ VRV/VRF จะมีคอยล์ร้อนขนาดใหญ่หนึ่งชุดทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากอาคารและทำหน้าที่จ่าย “น้ำยา” หรือ Refrigerant ไปยังคอยล์เย็นที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยในคอยล์เย็นจะมี EEV (Electronic Expansion Valve) สำหรับฉีดน้ำยาเพื่อสร้างความเย็น โดยที่ EEV จะสามารถปรับปริมาณน้ำยาได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับภาระความร้อนของห้องนั้นๆ และคอมเพรสเซอร์ที่คอยล์ร้อนซึ่งทำหน้าที่หมุนเวียนน้ำยาก็มี Inverter ซึ่งเป็น Variable Speed Drive ชนิดหนึ่งคอยปรับความเร็วรอบในการหมุนของคอมเพรสเซอร์เพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำยาโดยรวมให้เหมาะสมและเพื่อการประหยัดพลังงานเพราะคอมเพรสเซอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ความเร็วรอบ 100% เสมอ