PROJECT REFERENCE

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) ได้เริ่มดำเนินการมานั้น เราได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งจากลูกค้าในส่วนขององค์กรณ์ภาครัฐและเอกชนมากมาย ซึ่งสิ่งนี้คือแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้า พัฒนาศักยภาพในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนทุกความไว้วางใจที่เราได้รับเสมอมา

OUR CLIENT