บริการติดตั้งด้านระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานในโรงงาน

บริการติดตั้งด้านระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานในโรงงาน

ทำความรู้จักระบบปรับอากาศภายในอาคารและโรงงาน

ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย การติดตั้งระบบปรับอากาศ (HVAC System) เพื่อการสร้างความเย็นและควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ จึงถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยควบคุมดูแล และรักษามาตรฐานในการทำงานของระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรต่าง ๆ ภายในภาคอุตสาหกรรมเอาไว้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเพราะความสำคัญของการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในบริเวณอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการควบคุมสภาวะอากาศ รวมถึงอุณหภูมิ และความชื้น ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการติดตั้งระบบปรับอากาศที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมจากการใช้งานระบบปรับอากาศ


ส่งผลให้ในการเลือกติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละครั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง และเพราะบริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด (McEnergy) เราตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เราจึงได้มีความทุ่มเทและใส่ใจต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราเป็นสำคัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ทีมวิศวกร และช่างเทคนิคของเราทุกคน สามารถออกแบบสร้างสรรค์และให้บริการด้านการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้าทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด


บริการติดตั้งด้านระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานของ McEnergy


บริการให้คำแนะนำและออกแบบระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงาน

หัวใจสำคัญของการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมของ McEnergy คือ การสร้างระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะต้องสามารถควบคุมสภาวะอากาศ รวมถึงอุณหภูมิ ความชื้น การกระจายลม และการระบายกลิ่นภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม โดยที่จะต้องมีการคำนึงถึงความสำคัญในด้านของการประหยัดพลังงาน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ พร้อมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลายหลากของผู้ใช้งานในทุก ๆ อุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

โดยระบบปรับอากาศ (HVAC System) ของ McEnergy สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ ตามลักษณะของการทำงานในการควบคุมสภาวะอากาศและสร้างความเย็น ได้แก่ ระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ (Chiller) หรือ ระบบทำความเย็นที่ใช้น้ำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนและถ่ายเทความเย็นให้กับระบบปรับอากาศของอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถานที่ต่าง ๆ ที่มีการใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นจำนวนมาก และระบบปรับอากาศแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือ หอหล่อเย็น ที่มีการใช้น้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนให้กับเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งด้วยหลักการทำงานและจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปของระบบปรับอากาศทั้ง 2 รูปแบบนี้เอง ทาง McEnergy จึงมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำ และให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการสร้างสรรค์และออกแบบระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน และงบประมาณของลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง


บริการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ของระบบปรับอากาศ

หลังจากที่ได้มีการออกแบบสร้างสรรค์ระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานที่มีความเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งาน และประเภทของอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทาง McEnergy เราก็มีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการสำหรับการจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ และชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ของระบบปรับอากาศในรูปแบบชิลเลอร์ (Chiller) และระบบปรับอากาศในรูปแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองด้านมาตรฐานในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศในระดับสากลจากทั่วโลก อีกทั้งเรายังมีการสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตและออกแบบชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ที่ทันสมัย เพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแท้จริง


บริการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงาน

เพื่อการใช้งานระบบปรับอากาศภายในอาคารและโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด McEnergy เรามีทีมช่างและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ ที่จะมาช่วยดำเนินการติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมช่วยตรวจวัดค่าการใช้พลังงาน เพื่อช่วยในการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งานและพื้นที่ที่ได้ทำการติดตั้งระบบปรับอากาศเอาไว้ เพื่อช่วยให้ลูกค้าทุกท่านสามารถใช้งานระบบปรับอากาศทั้งแบบชิลเลอร์ (Chiller) และแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) ของ McEnergy ได้อย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์แบบมากที่สุด


บริการวิเคราะห์ และควบคุมดูแลคุณภาพของระบบปรับอากาศ

หลังจากที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ทาง McEnergy เรายังคงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ และการควบคุมดูแลคุณภาพของระบบปรับอากาศของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยเราจะมีทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะเข้าไปทำการตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงาน พร้อมทำการส่งตัวอย่างน้ำที่ได้จากระบบปรับอากาศทั้งในรูปแบบชิลเลอร์ (Chiller) และรูปแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เข้าไปทำการตรวจวิเคราะห์ภายในห้องปฏิบัติการตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบปรับอากาศภายในอาคารหรือโรงงานของตนเองนั้นยังสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่ระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานจะเกิดปัญหาที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้


บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

หนึ่งในปัญหาไม่พึงประสงค์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดระยะเวลาในการใช้งานระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม คือ ปัญหาด้านการขัดข้องของระบบระบายอากาศและระบบประหยัดพลังงาน ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายนอก อย่างเช่น ปัญหาไฟตก ไฟดับ หรือไฟกระชาก และปัจจัยภายใน อย่างเช่น การใช้งานระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานที่ไม่ถูกวิธี หรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ของระบบปรับอากาศ เป็นต้น ซึ่งปัญหาการขัดข้องของระบบระบายอากาศนี้ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบอุปกรณ์และเครื่องจักรภายในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้

ซึ่งแน่นอนว่าทาง McEnergy รับรู้ถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างดี เราจึงได้มีการจัดเตรียมทีมช่างและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานเอาไว้เพื่อคอยให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมของลูกค้าทุกท่าน สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งโดยเร็วที่สุด


สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาระบบปรับอากาศแบบชิลเลอร์ (Chiller) และระบบปรับอากศแบบคูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เพื่อนำไปใช้ติดตั้งภายในอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน McEnergy คือผู้ให้บริการด้านระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานแบบครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจในการเป็นผู้ดูแลระบบปรับอากาศให้แก่หน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา โดยทาง McEnergy เราพร้อมสร้างสรรค์และออกแบบระบบปรับอากาศและระบบประหยัดพลังงานให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานและงบประมาณของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญงาน และคร่ำหวอดอยู่ในวงการระบบปรับอากาศในอาคารมาอย่างยาวนาน

 

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด
Tel: 02-509-3211
Email : admin@mcenergy-evo.com