ทำไมอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

ทำไมอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

เหตุผลที่อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) หรือที่เรียกว่า หอทำความเย็น หรือหอหล่อเย็น เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบระบายอากาศของทั้งอาคารและเครื่องจักรต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้ในกระบวนการระบายความร้อนที่เกิดจากการหล่อเย็น ซึ่งนอกจากจะช่วยทำให้เกิดการลดความร้อนในเครื่องจักรหรือระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามระบบและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานในโรงงาน หรือเป็นก้าวแรกของการทำอาคารประหยัดพลังงาน ที่ช่วยให้ลดอัตราการเผาผลาญพลังงาน ตลอดจนยังทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้อีกด้วย นอกจากนี้ อาคารและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้ระบบระบายอากาศด้วยคูลลิ่งทาวเวอร์นั้นจะได้รับประโยชน์จากการในอีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งความสะดวกและความคุ้มค่า ดังรายละเอียดที่ แม็คเอนเนอยี่ อีโวลูชั่น รวบรวมมาแนะนำดังต่อไปนี้

หลักการทำงานของคูลลิ่งทาวเวอร์ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

เบื้องต้น Cooling Tower นั้น จะถูกติดตั้งอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท เช่น โรงงานเหล็ก โรงไฟฟ้า โรงงานแปรรูปสารเคมี โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ฯลฯ เพราะเป็นส่วนที่จะช่วยในการระบายความร้อนที่ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Water) ซึ่งเกิดจากการทำงานของเครื่องจักรที่อยู่ในโรงงาน รวมถึงระบบปรับอากาศในอาคารหรือโรงงานที่มีการใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller System) เช่น สนามบิน โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงเรียน ฯลฯ ก็มีคูลลิ่งทาวเวอร์ที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนให้กับน้ำที่ถูกส่งไปทำความเย็นให้ระบบปรับอากาศเช่นกัน

หลักการทำงานเบื้องต้นก็คือ การทำให้น้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงอยู่นั้นมีอุณหภูมิลดต่ำลงผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน กับน้ำร้อนที่ออกมาจากคอนเดนเซอร์ (Condenser) โดยจะมีอุปกรณ์หัวฉีดซึ่งจะทำการพ่นน้ำร้อนให้เป็นละอองฝอยขนาดเล็ก ให้ตกผ่านแผงกระจายละอองน้ำที่คอยดูดให้อากาศผ่านมาด้วย ทำให้หยดน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกับอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเกิดกระบวนการถ่ายเทความร้อนสัมผัส (Sensible Heat) ซึ่งในการกระบวนการระบายความร้อนนี้เอง จะทำให้น้ำบางส่วนระเหยไปในอากาศ แม้จะมีน้ำที่ต้องสูญเสียไปบ้างแต่ก็นับว่าเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับน้ำในปริมาณมากที่เหลือกลับสู่ระบบ และพร้อมสำหรับการนำกลับไปใช้หมุนเวียนในระบบต่าง ๆ อีกครั้ง

 

  

 

เหตุผลที่อาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ควรติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์

1. Cooling Tower ช่วยให้เครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

คูลลิ่งทาวเวอร์คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของระบบทำความเย็นจำนวนมากและหลากหลาย ซึ่งล้วนต้องมีการระบายความร้อนในกระบวนการผลิต ตลอดจนในอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ต่าง ๆ ก็มีการใช้ Cooling Tower เพื่อระบายความร้อนในระบบปรับอากาศเช่นกัน

และด้วยการเจริญเติบโตของประชากรในสังคมทั้งในประเทศและทั่วโลก ทำให้อัตราความต้องการในด้านการอุปโภคและบริโภคนั้นสูงตามขึ้นไปด้วย ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องเพิ่มอัตราการผลิตที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นของความร้อนในระบบมากเช่นกัน และเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการระบายความร้อนปริมาณมหาศาลออกจากระบบได้อย่างรวดเร็วและไม่สะดุด

ดังนั้น คูลลิ่งทาวเวอร์ จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมากในการช่วยกำจัดความร้อนนี้ออกจากระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นวิธีที่มีราคาคุ้มค่าที่สุด ซึ่ง Cooling Tower ก็ยังจำเป็นต่ออาคารประหยัดพลังงานและห้างร้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ในการส่งความเย็นในตึกอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงเช่นกัน

2. ระบบ Cooling Tower ลดอัตราการใช้พลังงาน ช่วยให้ธุรกิจประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับระบบทำความเย็นได้

ทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตล้วนมีต้นทุนทั้งสิ้น ยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นเพียงใดก็ล้วนต้องใช้งบประมาณมากขึ้นเท่านั้น สำหรับการใช้งานคูลลิ่งทาวเวอร์ นอกเหนือจากต้นทุนที่ต้องใช้ในการซื้อเครื่องและติดตั้งแล้ว ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนของน้ำที่ต้องซื้อมาเติมในระบบของ Cooling Tower แต่เมื่อเติมแล้วระบบก็จะทำการใช้น้ำที่หมุนเวียนอยู่ในกระบวนการผลิตนำมารีไซเคิลใช้ซ้ำได้ถึง 98% ตลอดจนการใช้น้ำแทนอากาศในกระบวนการทำความเย็น ก็จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการประหยัดพลังงานในโรงงาน รวมถึงเจ้าของอาคารประหยัดพลังงาน สามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนที่ต้องเสียให้กับการใช้พลังงานของธุรกิจลดลงได้

และยิ่งหากเลือกใช้อุปกรณ์ Cooling Tower ที่เหมาะสมกับสถานที่และการปฏิบัติงาน โดยได้รับคำแนะนำจากบริษัทที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ก็จะยิ่งทำให้การใช้งานคูลลิ่งทาวเวอร์คุ้มค่าในระยะยาวมากยิ่งขึ้น

3. Cooling Tower เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลาย ๆ บริษัทที่มีการเน้นการประหยัดพลังงานในโรงงาน หรือผู้ประกอบการที่เน้นการทำอาคารประหยัดพลังงานปัจจุบัน ก็มีการแสดงจุดยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการพยายามใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อความคุ้มค่าและยั่งยืน ใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์น้ำ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอื่น ๆ สู่บรรยากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้น้อยลง

ซึ่งนอกจากระบบการนำน้ำในกระบวนการผลิตมาทำการรีไซเคิลและใช้หมุนเวียน ซึ่งช่วยลดปัจจัยด้านการประหยัดงบประมาณและต้นทุนแล้ว คูลลิ่งทาวเวอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาในปัจจุบันยังช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น การใช้คูลลิ่งทาวเวอร์ระบบปิด ที่ทำให้น้ำไม่ระเหยไปสู่อากาศภายนอก ทำให้สามารถประหยัดน้ำได้หลายหมื่นแกลลอนต่อปี ตลอดจนการที่ที่เก็บน้ำนั้นถูกปิดสนิท ทำให้น้ำไม่ปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่มาจากอากาศภายนอก ส่งผลให้การใช้สารเคมีบำบัดน้ำน้อยลงไปด้วย ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมดี ๆ ที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในบริเวณรอบโรงงานหรืออาคารสถานที่ ก็ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจดีตามไปด้วย

เพิ่มความคุ้มค่าให้กับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ Cooling Tower

แม้ว่า Cooling Tower จะช่วยลดอัตราการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศในอาคารได้ แต่เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว ก็อาจมีตะกรันหินปูนเกิดขึ้น และเกาะตามส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์คูลลิ่งทาวเวอร์ เช่น ท่อส่งน้ำ, ปั๊มน้ำ, คอนเดนเซอร์, แผ่น Filling ฯลฯ เนื่องมาจากเมื่อน้ำที่เกิดการระเหยจากกระบวนการถ่ายเทความร้อนแล้ว จะทิ้งแร่ธาตุต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำไว้ที่เครื่อง ไม่ได้ระเหยไปในอากาศด้วย ทำให้เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น แร่ธาตุเหล่านี้ก็จะสะสมและรวมตัวจนมีความเข้มข้นเป็น Total Solid หรือ สารละลายเกลือแร่ ซึ่งจะไม่สามารถละลายอยู่ในน้ำที่ใช้งานหมุนเวียนได้อีก และตกผลึกกลายเป็นตะกรันในที่สุด หรือแม้กระทั่งส่วนฐานที่เป็นอ่างน้ำ (Cooling Basin) รองรับน้ำที่มีอุณภูมิต่ำลงหรือเป็นน้ำที่เย็นขึ้นแล้วอยู่ที่ด้านล่างของระบบ ก็อาจเป็นส่วนที่มีสิ่งสกปรกสะสม หรือมีตะไคร่น้ำเกิดขึ้นได้

ซึ่งตะกรันและสิ่งสกปรกเหล่านี้จะไปลดประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของน้ำในระบบ เครื่องคูลลิ่งทาวเวอร์จึงต้องทำงานหนักขึ้น และทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ตามมา หรืออาจถึงขั้นที่ทำให้เครื่องมีปัญหาชำรุดเสียหายได้ ดังนั้น จึงต้องมีการตรวจสอบ ดูแลรักษา ทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนต่าง ๆ ใน Cooling Tower ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ก็จะช่วยลดปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุได้

นอกจากนี้ น้ำเติม (Make up Water) ซึ่งเป็นน้ำที่ต้องนำเข้ามาเพิ่มเป็นน้ำหมุนเวียนในระบบหล่อเย็น เพื่อทดแทนน้ำที่ระเหยหรือสูญเสียจากการกระเซ็นออก (Drift loss) ก็มีส่วนสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลคุณภาพด้วยระบบ Water Treatment หรือใช้สารเคมีที่จะป้องกันการเกิดตะกรันหินปูนเข้ามาช่วยเสริม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ จะเป็นคำตอบว่าทำไมจึงควรใช้คูลลิ่งทาวเวอร์ที่อาคารและโรงงาน และหากคุณต้องการพาธุรกิจก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านอาคารประหยัดพลังงาน ขอแนะนำคูลลิ่งทาวเวอร์คุณภาพสูง จาก บริษัท แม็คเอนเนอยี่ อีโวลูชั่น จำกัด ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าให้กับระบบปรับอากาศในอาคาร รวมถึง Cooling Tower ที่จะช่วยให้ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกแขนง ติดต่อรับคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานครบวงจร และดูรายละเอียดเกี่ยวกับคูลลิ่งทาวเวอร์ บริการ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศในอาคาร สำนักงาน โรงงาน ที่ได้มาตรฐาน ISO9001 เพิ่มเติมได้เลยที่เว็บไซต์ mcenergy.co.th

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด
Tel: 02-509-3211
Email : admin@mcenergy-evo.com