บริการ Cooling as a Service

บริการระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร

ให้ทุกการทำความเย็นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยโมเดลระบบปรับอากาศ
และเครื่องทำความเย็นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุด

 

  

 

Background

ให้ทุกการทำความเย็นเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยโมเดลระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุด

Cooling as a service: โมเดลที่จะช่วยปรับเปลี่ยนตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าระบบทำความเย็น ผู้ผลิตเทคโนโลยี และนักลงทุน

โดย CaaS พร้อมนำเสนอโมเดล pay-per-service พร้อมด้วยเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยจัดหาทุนให้กับผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับการช่วยรองรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในส่วนของการดำเนินงานและการบำรุงรักษา รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าซ่อมแซม นอกจากนี้ CaaS ยังพร้อมสนับสนุนให้ผู้ผลิตเทคโนโลยีทำความเย็น สามารถออกแบบเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้เพื่อการสนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

How to

 1. ติดต่อผู้ให้บริการ CaaS
  คุณสามารถติดต่อเรา หรือค้นหาผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ให้บริการ Cooling as a Service ได้ที่หน้าเกี่ยวกับบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อการอัปเกรดระบบทำความเย็นที่มีอยู่หรือซื้อระบบใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ

 2. ผู้ให้บริการ CaaS ทำการประเมินโครงการ
  ผู้ให้บริการ CaaS จะทำการประเมินความต้องการของคุณเพื่อการนำเสนอบริการทำความเย็นที่มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

 3. เซ็นสัญญา CaaS กับผู้ให้บริการ
  โดยสัญญาจะกำหนดระยะเวลา รูปแบบการบริการ และราคาต่อตันของเครื่องทำความเย็น (ที่จัดทำราคาดัชนีตามอัตราเงินเฟ้อและต้นทุนพลังงาน) โดยเทมเพลตสัญญา CaaS จะมีอยู่ในหน้าเครื่องมือของเรา

 4. การติดตั้งอุปกรณ์ล้ำสมัยสำหรับการใช้งานของคุณคุณจะได้รับบริการทำความเย็นที่มาพร้อมด้วยค่าบริการรายเดือนตามหน่วยความเย็นที่ใช้
  ซึ่งจะรวมไปถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (รวมถึงไฟฟ้าและน้ำ) การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมอุปกรณ์ ที่จะได้รับการดูแลจากผู้ให้บริการอย่างครบถ้วน

How it works 

สัญญาการให้บริการที่โปร่งใสระหว่างลูกค้าและผู้ให้บริการเทคโนโลยี

CaaS ถูกออกแบบมาให้เจ้าของอาคารและเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกชำระค่าบริการทำความเย็นแทนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบทำความเย็น โดยผู้ให้บริการเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นเจ้าของระบบทำความเย็น ที่จะทำการบำรุงรักษาและให้การดูแลอย่างครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมด รวมถึงค่าไฟฟ้า โดยการชำระเงินนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นงวด ๆ โดยที่ลูกค้าจะจ่ายเป็นราคาคงที่ต่อหน่วยตามการใช้งานแบบมิเตอร์ ซึ่งลูกค้าจะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ทำความเย็น และผู้ให้บริการเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในการติดตั้งอุปกรณ์ที่ต้นทุนที่ที่สุดเพื่อการให้บริการที่คุ้มค่ามากขึ้น

โดยลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการระบบระบายความร้อนที่มาพร้อมด้วยคุณภาพสูงในราคาที่ดีกว่า และไม่จำเป็นต้องเปลืองงบประมาณใด ๆ ไปกับการซื้อระบบทำความเย็น โดยผู้ให้บริการเทคโนโลยีจะได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งรายได้ที่ต่อเนื่องและสามารถสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้าของตนได้

 

Case study