ทำความรู้จักระบบปรับอากาศ AHU VRV VRF

ทำความรู้จักระบบปรับอากาศ AHU VRV VRF

ที่มาของระบบปรับอากาศ AHU VRF หรือ VRV

ทำความรู้จัก ระบบปรับอากาศ AHU VRV  VRF

หากคุณคือผู้ที่กำลังมองหาระบบปรับอากาศแบบใหม่ ที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ช่วงนี้เริ่มเข้าใกล้ฤดูร้อนเข้ามาทุกที่ หรือจริงๆ แล้วประเทศไทยมีแต่ฤดูร้อน ผู้ประกอบการบางคนเพิ่งทำการขยายออฟฟิศ ขยายอาณาจักร และส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เห็นผู้คนทยอยเปิดพื้นที่ให้ ก็อยากจะติดตั้งแอร์ในปริมาณมากๆ หรือถึงขั้นวางแผนระบบต่างๆ ที่อยู่ในแอร์ เพื่อที่การติดตั้งจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ได้มากที่สุด วันนี้เราจึงมี ความรู้ดีๆ มาเสนอเพื่อให้คุณได้ทำการรู้จัก ระบบปรับอากาศ AHU VRV VRF เสียก่อน


AHU คืออะไร?

Air Handling Unit (AHU) เป็นกล่องโลหะที่มี พัดลม คอยส์ ฟิลเตอร์ หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือ เครื่องส่งลมเย็น ห้องผสมและแดมเปอร์ AHUs กระจายอากาศปรับอากาศทั่วทั้งอาคารผ่านทางท่อ ซึ่งอากาศก็จะส่งกลับไปยัง AHU เป็นส่วนหนึ่งของระบบทำความร้อน ระบายอากาศ และปรับอากาศ (heating ventilating and air-conditioning system; HVAC) โดยทั่วไป AHU จะมีลักษณะเป็นกล่องโลหะขนาดใหญ่ ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำเย็นที่มาจากเครื่องทำน้ำเย็นกับอากาศ ส่งผลให้อากาศที่ผ่านออกไปมีอุณหภูมิต่ำลงและนำไปใช้เพื่อปรับอากาศต่อไป

ส่วนประกอบ Air Handling Unit (AHU)

  • ชุดระบายอากาศ (ventilator)
  • คอยล์ทำความร้อน/ความเย็น (heating/cooling coil)
  • ระบบนำความร้อน/ความเย็นกลับมาใช้ (heating/cooling recovery system)
  • ห้องหรือช่องสำหรับแผ่นกรองอากาศ (air filter)
  • เครื่องลดเสียง (sound attenuator)
  • ห้องผสม (mixing chamber)
  • บานปรับ (damper)

 

AHU ทำงานอย่างไร?

ขอยกตัวอย่างเป็นแบบดูดอากาศจากด้านนอกอาคาร (OAHU)

เครื่งส่งลมเย็น (AHU) ใช้อากาศจากภายนอก จากนั้น ทำให้อากาศบริสุทธิ์และหมุนเวียนเข้าไปในอาคาร การกำจัดอากาศระบายออก AHU ช่วยสร้างคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ หากต้องการอุณหภูมิสูงอากาศจะถูกทำให้ร้อนด้วยคอยล์ร้อนหรือหน่วยการนำความร้อนกลับคืน มิฉะนั้นอากาศจะถูกทำให้เย็นลงด้วยคอยล์เย็นเพื่อสร้างอุณหภูมิที่เป็นลบ ขึ้นอยู่กับความต้องการ

AHU สามารถใช้ในการหมุนเวียนอากาศจากห้องอื่น ห้องผสมมีแดมเปอร์เพื่อควบคุมสัดส่วนระหว่างอากาศไหลกลับอากาศภายนอกและอากาศระบายออก AHUs สามารถออกแบบให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น โดยการปรับให้เหมาะสมกับการทำความร้อนหรือแลกเปลี่ยนความเย็นภายใน นอกเหนือจากการประหยัดพลังงานมากขึ้น ก็จะส่งผลให้กำลังความสามารถที่สูงขึ้นเช่นกัน


VRV คืออะไร ?

คือ ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่ชุดภายนอก สามารถเชื่อมต่อชุดภายในหรือแฟนคอยล์ได้สูงสุดถึง 64 เครื่อง ผสานเทคโนโลยี VRT ย่อมาจาก Variable Refrigerant Temperature ที่สามารถปรับ “อุณหภูมิของน้ำยา” ตามสภาวะอากาศ จึงช่วยให้คุณประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นำ

 

VRF คืออะไร ?

คือ ปรับน้ำยาแปรผัน ซึ่งย่อมาจาก Variable Refrigerant Flow เป็นระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิด Multi-indoor-unit ซึ่ง Condensing Unit 1 ชุด สามารถ ต่อเข้ากับ Fan Coil Unit ได้หลายชุด โดยใช้ Compressor ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการปรับปริมาณสาร ทำความเย็น จะส่งผลให้ Compressor สามารถทำงานได้ตามสภาวะการใช้งานจริง 

 

ระบบ VRV/VRF

จะมีคอยล์ร้อนขนาดใหญ่หนึ่งชุดทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากอาคารและทำหน้าที่จ่าย “น้ำยา” หรือ Refrigerant ไปยังคอยล์เย็นที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ โดยในคอยล์เย็นจะมี EEV (Electronic Expansion Valve) สำหรับฉีดน้ำยาเพื่อสร้างความเย็น โดยที่ EEV จะสามารถปรับปริมาณน้ำยาได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะสมกับภาระความร้อนของห้องนั้นๆ และคอมเพรสเซอร์ที่คอยล์ร้อนซึ่งทำหน้าที่หมุนเวียนน้ำยาก็มี Inverter ซึ่งเป็น Variable Speed Drive ชนิดหนึ่งคอยปรับความเร็วรอบในการหมุนของคอมเพรสเซอร์เพื่อปรับอัตราการไหลของน้ำยาโดยรวมให้เหมาะสมและเพื่อการประหยัดพลังงานเพราะคอมเพรสเซอร์ไม่จำเป็นต้องทำงานที่ความเร็วรอบ 100% เสมอ


ที่มาของระบบปรับอากาศ VRF หรือ VRV

ซึ่งระบบปรับอากาศ VRV/VRF ถือกำเนิดเกิดขึ้น ในช่วงปี 1982 หรือ พ.ศ 2525 ระบบปรับอากาศ VRV/VRF ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้เป็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์สายพันธ์ใหม่ คำว่า ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์นั้นหมายถึงระบบปรับอากาศที่มีอุปกรณ์หลักๆ ที่ใช้ในการสร้างความเย็นอยู่ที่ส่วนกลางและกระจายความเย็นไปยังพื้นที่ต่างๆในอาคารอีกทีหนึ่ง และในสมัยก่อนระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ที่นิยมใช้จะเป็นระบบ Packaged Unit และระบบ Chilled Water System ซึ่งระบบ VRF หรือ VRV ถูกคิดค้นขึ้นมาก็กลายเป็นนวัตกรรมใหม่แทน ยุคนั้นระบบปรับอากาศที่มีเทคโนโลยีในการปรับ “ตัวกลาง” ในการทำความเย็นไม่ว่าจะเป็น “ลมเย็น” “น้ำเย็น” หรือ “น้ำยา” นั้นจะถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและใหม่ที่สุดในช่วงนั้นแล้ว


VRV หรือ VRF ทำงานอย่างไร?

ระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) หรือ ระบบ VRF (Variable Refrigerant Flow) เป็นระบบเครื่องปรับอากาศที่ลักษณะการทำงานที่สามารถเปลี่ยนเเปลงปริมาณสารทำความเย็นตามภาระโหลดของการทำความเย็นเเละจำนวนตัวเครื่องภายในที่ทำการติดตั้ง เป็นระบบเครื่องปรับอากาศในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะในลักษณะการติดตั้งที่จำกัดด้วยพื้นทีติดตั้งคอยล์ร้อน (Outdoor unit) เนื่องจากคอยล์ 1 ตัว สามารถติดตั้งคอยล์เย็น (Indoor Unit) ได้หลายตัวเเละหลายชั้น ซึ่งคอยล์เย็นจะเเยกการทำงานโดยอิสระ จึงสามาถควบคุบอุณหภูมิได้เเม่นยำ


ประโยชน์การติดตั้งระบบ VRV หรือระบบ VRF

เจ้าของอาคาร : ควบคุมอุณหภูมิได้เเม่นยำ เเละประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับระบบ
ปรับอากาศอื่นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลประหยัดมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับประเภทของอาคาร และพฤติกรรมการใช้งานด้วย

ผู้ใช้งาน : สามารถควบคุมอุณหภูมิให้เย็นสบายเละเเม่นยำขึ้น เเละนอกจากนั้นยังมีระบบปรับปรุงคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้นได้ด้วยการระบายอากาศลดความชื้น เเละกระบวนการอื่นๆ

ผู้ติดตั้ง : ออกเเบบเพิ่มความกะทัดรัดคล่องตัวต่อการเคลื่อนย้าย จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้ เช่น บนหลังคา โดยใช้พื้นที่น้อยลง การติดตั้งง่าย ไม่ชับซ้อน ช่วยประหยัดเวลา

และถ้าหากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำในการติดตั้งระบบปรับอากาศสำหรับสำนักงาน หรือโรงงานของคุณ ทาง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด ยินดีให้บริการ McEnergy ของเราเป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศในอาคาร ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ cooling tower ระบบชิลเลอร์ chiller สำนักงานโรงงาน อย่างครบวงจร รองรับมาตรฐาน ISO9001

McEnergy คัดสรรชิ้นส่วน และอุปกรณ์คุณภาพดีจากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงทั่วโลก มาปรับใช้ให้เกิดเหมาะสมกับอาคาร สำนักงาน โรงงาน หรือสถานที่ต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้า รูปแบบการใช้งาน ตลอดจนถึงปัจจัยแวดล้อมในการใช้งานเพื่อการสร้างสรรค์ ระบบปรับอากาศในอาคาร ให้เหมาะสม และช่วยลดพลังงานเป็นนวัตกรรมยั่งยืน

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด
Tel: 02-509-3211
Email : admin@mcenergy-evo.com