โซล่าเซลล์กับการช่วยประหยัดพลังงาน

โซล่าเซลล์กับการช่วยประหยัดพลังงาน

ทำความรู้จักกับโซล่าเซลล์ นวัตกรรมเพื่อการประหยัดพลังงาน และการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

 

ท่ามกลางปัญหาด้านการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจากภาวะโลกร้อน (Global Warming) และวิกฤตปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้ว (Climate Change) ส่งผลให้เทรนด์ของพลังงานสะอาด (Clean Energy) อย่างเช่น พลังงานลม, พลังงานน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานคลื่น, พลังงานความร้อนใต้พิภพ, พลังงานชีวมวล, และพลังงานชีวภาพ กลายมาเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ที่กำลังได้รับความนิยม และได้รับการสนับสนุนในวงกว้างจากหน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 

เพราะพลังงานสะอาดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในทางออกสำคัญที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) แต่พลังงานสะอาดเหล่านี้ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญที่จะช่วยให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้พลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

ส่งผลให้ในปัจจุบันนี้ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่จึงได้มีการปรับตัวเพื่อการก้าวเข้าสู่ยุค Energy Disruption แบบเต็มตัวกันมากขึ้น ผ่านการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กังหันลม กังหันน้ำ หรือโซล่าเซลล์ เป็นต้น มาประยุกต์ใช้เพื่อการนำพลังงานสะอาดมาผลิตเป็นพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับนำหมุนเวียนใช้ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

ทำความรู้จักกับโซล่าเซลล์ (Solar Cell) 

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับชื่อของสิ่งประดิษฐ์อย่าง เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ (Solar Cell) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อการช่วยรับและเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ที่เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ และมีศักยภาพสูงประเภทหนึ่ง ให้มาอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถนำมาใช้งานภายในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงได้ 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โซล่าเซลล์ที่ถูกนำมาใช้งานเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรียกกันว่า โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) 

 • โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
  โซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม ที่ได้มีการนำเอาแผงโซล่าเซลล์รูปแบบต่าง ๆ มาติดตั้งลงบนหลังคาของบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้โซล่าเซลล์เหล่านี้สามารถรับแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มที่ และสามารถนำแสงอาทิตย์ที่กักเก็บเอาไว้มาทำการแปรรูปให้อยู่ในรูปแบบของไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อส่งเข้าสู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อทำให้ไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นกลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่พร้อมสำหรับการนำมากักเก็บสำรองเอาไว้ในระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) อย่างเช่น แบตเตอรี่ ที่สามารถนำมาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ
 • โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) 
  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า โซล่าฟาร์ม (Solar Farm) คือ ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ที่มีการนำเอาแผงโซล่าเซลล์จำนวนมากมาวางเรียงรายและเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจร ทั้งในลักษณะของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนผืนดิน (Solar on ground) และการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนผืนน้ำ (Floating Solar) เพื่อให้โซล่าฟาร์มเหล่านี้มีศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณที่มากถึงระดับเมกะวัตต์ (MW) สำหรับการนำมาใช้งานเองภายในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้อย่างเพียงพอ หรือการนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นได้ไปขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงเพื่อการสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

การใช้โซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้จริงไหม ? 

หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ทำให้ผู้ใช้งาน เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ ที่ต้องการจะเริ่มต้นลงทุนกับพลังงานสะอาด และต้องการจะหันมาติดตั้งโซล่าเซลล์เอาไว้ใช้งานภายในครัวเรือน สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมของตัวเอง ล้วนเกิดคำถามและข้อสงสัยมากที่สุดนั้น คงจะหนีไม่พ้นประเด็นในเรื่องที่ว่า การใช้โซล่าเซลล์จะสามารถช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนและภาคธุรกิจของตนเองได้จริง ๆ หรือไม่ ?

แน่นอนว่าคำตอบสำหรับคำถามในประเด็นนี้ คือ “การใช้โซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้จริง” เพราะจุดประสงค์หลักของการผลิตและพัฒนาโซล่าเซลล์ขึ้นมานั้น คือ เพื่อการสนับสนุนให้มีการนำเอาพลังงานสะอาดประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นมาจากทรัพยากรทางธรรมชาติ และสามารถนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปกับการใช้พลังงานเหล่านี้ลงได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในระยะยาว รวมถึงเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระหว่างกระบวนการผลิต การแปรรูป การนำไปใช้งาน ตลอดจนการจัดการของเสียของพลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าอีกด้วย 


   

การใช้โซล่าเซลล์สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้เท่าไหร่

โดยทั่วไปแล้ว อัตราการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ขนาด 1 วัตต์นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.12 หน่วย ต่อเดือน ซึ่งสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการใช้งานภายในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์ในรูปแบบของการติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ติดตั้งนั้นจะมีขนาดอยู่ที่ 12V 300W และ 250W ซึ่งหมายความว่า การติดตั้งโซล่าเซลล์ในขนาดดังกล่าว 1 แผ่นจะช่วยให้ผู้ใช้งาน เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงได้ประมาณ 30-36 หน่วย ต่อเดือน หรือเทียบเท่ากับการปิดหลอดไฟ LED ขนาดเล็ก จำนวน 2 หลอด เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง

แต่ทั้งนี้ ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์แต่ละแผ่นนั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ จำนวนแผงเซลล์ และประเภทของแผงโซล่าเซลล์ โดยประเภทของโซล่าเซลล์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 

 • แผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline Solar Cell) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตขึ้นมาจากซิลิคอนที่มีความบริสุทธิ์สูง จึงทำให้ได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานในการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด เนื่องจากแผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 17-20% แม้จะอยู่ในสภาวะที่มีแสงน้อย อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากที่สุดถึง 25 ปี
 • แผงโซล่าเซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ (Polycrystalline Solar Cell) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ถูกผลิตขึ้นมาจากซิลิคอนที่ถูกนำมาอัดรวมกันเป็นแผง จึงทำให้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากถึง 15-19% ซึ่งถือได้ว่าไม่แตกต่างไปจากแผงโซล่าเซลล์แบบโมโนคริสตัลไลน์มากนัก แต่แผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้นั้นกลับค่อนข้างมีราคาที่ถูกกว่า และสามารถทนความร้อนได้ดีกว่า จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ติดตั้งเป็น Solar Rooftop ในเขตเมืองร้อน อย่างเช่น ประเทศไทย เป็นต้น

 • แผงโซล่าเซลล์แบบอมอร์ฟัส (Amorphous Solar Cells) เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาจากซิลิคอนเช่นเดียวกันกับแผงโซล่าเซลล์ประเภทอื่น ๆ แต่ถูกผลิตขึ้นมาโดยใช้วิธีการเคลือบสารที่สามารถช่วยรับและเปลี่ยนรูปของพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ลงบนแก้วหรือแผ่นพลาสติก จึงทำให้แผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้มีประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อยที่สุด และมีอายุการใช้งานน้อยที่สุดเพียงแค่ประมาณ 5 ปีเท่านั้น แต่ข้อดีของแผงโซล่าเซลล์แบบอมอร์ฟัส คือ การที่แผงโซล่าเซลล์ประเภทนี้สามารถนำมาใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่มีความโค้งมนได้ดี และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะอยู่ในสภาวะที่มีแสงน้อย

 

ข้อดีของการใช้โซล่าเซลล์ในภาคอุตสาหกรรม

 1. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการใช้งานภายในสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือเจ้าของกิจการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าลงได้ ซึ่งส่งผลต่อการช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน
  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก จึงทำให้สามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้อย่างยั่งยืน

 3. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์สามารถช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้มากถึง 50% ของเงินลงทุน สำหรับธุรกิจใน 8 กลุ่มกิจการ ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร, ธุรกิจเกี่ยวกับแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน, อุตสาหกรรมเบา, ธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง, อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ, กิจการบริการและสาธารณูปโภค, และธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 4. การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ช่วยปกป้องโครงสร้างและลดความร้อนของหลังคา
  การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในลักษณะของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา (Solar Rooftop) จะช่วยป้องกันไม่ให้หลังคาของอาคาร สำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม ต้องสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านโครงสร้างของหลังคาสึกกร่อนจากการถูกแดดเผา รวมถึงยังเป็นการช่วยลดความร้อนของหลังคา และช่วยลดอุณหภูมิภายในตัวอาคาร ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจและเจ้าของกิจการสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศ และประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น


สำหรับลูกค้าและผู้ประกอบการที่กำลังมองหาแผงโซล่าเซลล์สำหรับติดตั้งภายในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรมของท่าน McEnergy เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบ ติดตั้ง และซ่อมบำรุง ระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) คูลลิ่งทาวเวอร์ (Cooling Tower) เครื่องชิลเลอร์ (Chiller) ระบบปรับอากาศในอาคาร (Air Conditioner) และระบบหล่อเย็นด้วยน้ำแบบครบวงจร เรายังมีบริการออกแบบติดตั้งอาคารประหยัดพลังงาน ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา โดยทาง McEnergy เราพร้อมสร้างสรรค์และออกแบบระบบโซล่าเซลล์ (Solar Cell) ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานและงบประมาณของลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยทีมงานคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญงานมาอย่างยาวนาน

บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จำกัด
Tel: 02-509-3211
Email : admin@mcenergy-evo.com